هاست لینوکس

هاست لینوکس 20MB


 
500 تومان
ماهانه

20 مگابایت فضای هاست
2 گیگابایت پهنای باند
1 دیتابیس
2 ایمیل


هاست لینوکس 50MB


 
13,000 تومان
شش ماهه

50 مگابایت فضای هاست
5 گیگابایت پهنای باند
1 دیتابیس
5 ایمیل


هاست لینوکس 100MB


 
13,000 تومان
سه ماهه

100 مگابایت فضای هاست
10 گیگابایت پهنای باند
1 دیتابیس
5 ایمیل


هاست لینوکس 200MB


 
9,000 تومان
ماهانه

200 مگابایت فضای هاست
20 گیگابایت پهنای باند
2 دیتابیس
10 ایمیل


هاست لینوکس 500MB


 
12,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست
50 گیگابایت پهنای باند
3 دیتابیس
10 ایمیل


هاست لینوکس 1GB


 
14,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت فضای هاست
100 گیگابایت پهنای باند
5 دیتابیس
20 ایمیل