هاست لینوکس حرفه ای

هاست لینوکس حرفه ای 200MB


 
11,000 تومان
ماهانه

200 مگابایت فضای هاست
200 گیگابایت پهنای باند
1 Addon Domain
2 FTP اکانت
2 دیتابیس
5 ایمیل


هاست لینوکس حرفه ای 500MB


 
13,000 تومان
ماهانه

500 مگابایت فضای هاست
500 گیگابایت پهنای باند
1 Addon Domain
3 FTP اکانت
5 دیتابیس
10 ایمیل


هاست لینوکس حرفه ای 1GB


 
16,000 تومان
ماهانه

1 گیگابایت فضای هاست
1000 گیگابایت پهنای باند
1 Addon Domain
5 FTP اکانت
7 دیتابیس
20 ایمیل


هاست لینوکس حرفه ای 2GB


 
17,000 تومان
ماهانه

2 گیگابایت فضای هاست
2000 گیگابایت پهنای باند
2 Addon Domain
7 FTP اکانت
10 دیتابیس
20 ایمیل


هاست لینوکس حرفه ای 5GB


 
20,000 تومان
ماهانه

5 گیگابایت فضای هاست
5000 گیگابایت پهنای باند
3 Addon Domain
10 FTP اکانت
15 دیتابیس
30 ایمیل


هاست لینوکس حرفه ای 20GB


 
30,000 تومان
ماهانه

20 گیگابایت فضای هاست
20000 گیگابایت پهنای باند
3 Addon Domain
20 FTP اکانت
20 دیتابیس
50 ایمیل